Remaja Masjid Al-Huda diketuai oleh Saudara Sarsito dibawah nauangan Takmir Masjid. Remaja masjid Al-Huda bertugas untuk membantu takmir masjid untuk melaksanakan dan membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan takmir.

Remaja Masjid memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan para remaja islam, sekaligus memilki peran untuk memakmurkan masjid. Sebagai sebuah organisasi, remaja masjid harus mampu menjadi wadah pemersatu serta membetengi dan mencegah generasi muda islam terlibat di pergaulan yang negatif  atau kenakalan remaja, seperti di era modern sekarang ini.

Berikut ini visi dan misi Remaja Masjid Al-Huda Pandeyan :

 

Visi :

Organisasi Remaja Islam Berbasis di Masjid dan Berorientasi pada Pembinaan untuk Membentuk Remaja Islam dengan Akidah yang Benar, Akhlak yang Baik dan Wawasan yang Luas

Misi :

  1. Mengadakan kegiatan yang Berorientasi pada Pembinaan Remaja Islam dan memiliki Nilai Positif
  2. Mengusahakan Kerja Pengurus yang Baik dan Professional
  3. Membina Hubungan Silaturahim yang baik antara Pengurus  Takmir, Masyarakat Sekitar dan Pihak Luar
  4. Melakukan Kaderisasi terencana guna meneruskan kelanjutan Organisasi